Takkauunin asentaminen

Etäisyys palavaan materiaaliin
Takkauunin asennuspaikkaa valitessa on otettava huomioon vaadittavat suojaetäisyydet palavaan materiaaliin. Asennuspaikan tulee täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Uunin koko vaikuttaa suojaetäisyyteen. Aduron kiertoilmatakkauunit voi asentaa lähemmäs palavia materiaaleja kuin säteilylämpöä tuottavat uunit.

Jos takkauuni sijoitetaan muurattua seinää tai muuta palamatonta materiaalia vasten, suojaetäisyysvaatimustsa ei ole. Puhdistamisen helpottamiseksi ja ilmankierron parantamiseksi on hyvä jättää 5-10 cm tilaa uunin ja seinän väliin.  

Jos takkauuni sijoitetaan palavan materiaalin läheisyyteen, asennuksessa tulee noudattaa suojaetäisyysvaatimuksia. Nämä vaatimukset löytyvät takkauunin teknisistä tiedoista. Jos olet epävarma vaadittavasta etäisyydestä, ota yhteyttä nuohoojaan, uunin myyjään tai paloviranomaisiin. Sinä ja uunin asentaja olette vastuussa asentamisesta ja määräysten noudattamisesta. Takkauuni voidaan ottaa käyttöön vasta käyttöönottotarkastuksen jälkeen.

Huomaa, että jos takkauuni sijoitetaan palavalle alustalle, kuten puulattialle tai kokolattiamatolle, on palamaton suoja-alusta välttämäton. Suoja-alustan koko riippuu takkauunin koosta, ja sen tulee ulottua vähintään 30 cm uunin eteen ja 15 cm kummallekin sivulle.

Takkauunin liittäminen muurattuun savupiippuun

Jos takkauuni liitetään muurattuun savupiippuun, käytetään siihen sopivaa liitosputkea. Aduron takkauuneihin sopii halkaisijaltaan 150 mm suuruinen savuputki. Mittauksen jälkeen savupiippuun tehdään reikä ja siihen asetetaan holkki, joka tiivistetään laastilla. Takkauuni sijoitetaan paikalleen ja savuputki asennetaan paikalleen. Holkin ja savuputken väliin laitetaan ohut tiiviste. Savuputken tulee olla 5-10 cm holkin sisällä, mutta se ei saa tukkia savupiippua.

Tiesitkö että...

Takkauunin tehoa voi lisätä 5-7 %, jos valitset päällä sijaitsevan savuaukon ja asennat siihen 1 m pituisen eristämättömän savuputken. Näin lämpö säilyy huoneessa eikä karkaa piippuun.