Hormin toiminta ja merkitys takkauunille

 • Tärkeys
 • Sijoittaminen
 • Hormin veto

Hormin ensisijainen toiminta on ohjata savu pois takkauunista ja ulos talosta. Tämä ei ole kuitenkaan hormin ainoa tarkoitus, vaan sen pitää myös varmistaa, että takkauuniin pääsee tarpeeksi ilmaa, jotta tuli voi palaa puhtaasti.

Jotta takkauuni toimii kunnolla, hormissa on oltava tarpeeksi vetoa. Hormi on takkauunin moottori, joka ohjaa palamista ja ilman hyvin toimivaa hormia, jossa on tarpeeksi vetoa, takkauuni ei pala kunnolla. Tämä voi aiheuttaa ongelmia sytytyksessä, savua olohuoneeseen, huonoa palamista ja savuhaittoja naapurustolle.

Savun kuumuus saa aikaan vedon hormiin. Veto syntyy lämpötilaerosta hormin sisällä olevan ilman/savun ja ulkolämpötilan välillä. Tämä luo ylöspäin suuntautuvan ilmavirran, joka on sitä tehokkaampi mitä korkeampi hormi on ja mitä paremmin se on eristetty. Teräshormit ovat siten usein parempia kuin tiilihormit, koska ne on nopeampi ja helpompi lämmittää.

Ihanteellinen hormiveto on 12–15 pascalia, Pa, mutta vaihtelee vuodenaikojen mukaan (korkeampi talvella, matalampi kesällä).

Takkauunin ja hormin välinen yhteistyö riippuu siten riittävästä hormivedosta. Tämä on tärkeä tekijä, kun arvioidaan hormin sijoitusta ja korkeutta. Ympäröivät puut, rakennukset ja talon sijainti (korkea/matala) asettavat vaatimuksia hormin korkeudelle. Lisäksi tuulella on merkitystä hormin korkeudelle, koska se voi vahvistaa tai heikentää vetoa paikallisista olosuhteista riippuen.

Takkauunit matalaenergisissä taloissa

Toinen ja uusi tärkeä harkittava tekijä on talon kunto. Talot ovat nykyisin paremmin eristettyjä verrattuna 10 vuoden takaiseen tilanteeseen. Matalaenergiataloissa, joihin rakennetaan ilmanvaihtojärjestelmät ja suuret liesituulettimet, tulee ”taistelu” ilmasta. Tämä johtaa usein siihen, että takkauuni joutuu ”haukkomaan henkeään”. Tässä tapauksessa suosittelemme Aduro-takkauunia, jossa on ilmayhteys (ulkoinen ilmanotto).

Hormin sijoittaminen katolla on kriittistä hormin vedon kannalta. Alla on kuva kolmesta vyöhykkeestä, joille hormi voidaan sijoittaa sekä niiden vaikutuksesta hormin vetoon.

Vyöhyke 1

Vyöhykkeellä 1 voit olla suhteellisen varma, että hormin veto on hyvä. Vetoon vaikuttavat kuitenkin korkeat puut ja muut rakennukset savupiipun lähellä.

Vyöhyke 2

Vyöhykkeellä 2 voit toisinaan kokea huonon hormin vedon. Vetoon vaikuttaa erityisesti tuulen suunta, ja suurilla puilla tai muilla läheisillä rakennuksilla voi olla myös vaikutusta vetoon. Jos koet vaikeuksia vyöhykkeellä 2, tilannetta voidaan parantaa jatkamalla hormia siten, että se sijoitetaan vyöhykkeelle 1, tai voit asentaa Aduro DraftOptimizerin.

Vyöhyke 3

Vyöhykkeellä 3 huomaat, että hormi vetää usein huonosti. Suosittelemme asentamaan Aduro DraftOptimizerin asennuksen yhteydessä vaikeuksien välttämiseksi. 

Hormin vedolla on merkittävä rooli takkauunin toiminnassa. Huonoon hormin vetoon voi olla useita syitä. Alla on lueteltu niistä yleisimmät:

 • Hormi on liian matala taloon verrattuna (katso kuva kohdasta ”Sijoittaminen”).
 • Taloa varjostavat korkeat puuta tai talot.
 • Hormi vuotaa ja vetää sisään väärää ilmaa (esimerkiksi puutteellisten liitosten tai huonon eristyksen vuoksi).
 • Talossa on tyhjiö, minkä seurauksena takkauuni ei saa tarpeeksi ilmaa (liesituulettimen/ilmanvaihtojärjestelmän vuoksi).
 • Talo on liian eristetty, mikä tarkoittaa, että takkauuni ei saa tarpeeksi ilmaa palamiseen.

Huonon hormin vedon parantaminen

Huonoa hormin vetoa voidaan jossain tilanteissa parantaa nostamalla savukaasujen lämpötilaa, mikä tekee sytytyksestä erittäin tärkeää. Käyttämällä kuivaa puuta saat paremman palamisen ja korkeamman lämpötilan takkauuniin, mikä lisää vetoa hormissa. Sitä vastoin kosteat polttopuut voivat heikentää savupiipun vetoa, koska takkauunin lämpötila laskee ja hormiin syntyy vähemmän nostetta. Suosittelemme käyttämään koivu- tai pyökkihalkoja, joiden kosteuspitoisuus on enintään 18 %.

Jos vaikutusta ei saavuteta oikealla sytytyksellä, voit luoda paremman savupiipun vedon seuraavasti:

 • Jatkamalla hormin korkeutta
 • Asentamalla savun poistajan – esim. Aduro DraftOptimizer
 • Tarkistamalla hormin vuotojen varalta

Keskustele tarvittaessa paikallisen nuohoojan kanssa ja anna hänen arvioida hormi.  

TOP