Aduro istuttaa puita

Metsät ovat maapallon tehokkaimpia hiilinieluja, sillä ne sitovat ilmakehästä valtavia määriä hiilidioksidia. Metsiä kutsutaankin maapallon keuhkoiksi. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mukaan mikään ei pienennä hiilijalanjälkeämme yhtä tehokkaasti kuin metsät.

Siksi Aduro investoi Liettuassa metsään, jota hoidetaan kestävän kehityksen mukaisesti eli ylläpidämme jatkuvasti puumassan kasvua ja istutamme uusia puita. Odotamme saavuttavamme vuosittain kestävän kasvun mukaista puuta n. 10 000 Aduro-uunin kulutusta vastaavan pinta-alan verran.

Metsä uusiutuu sekä luonnollisesti että istutusten kautta
Hoidamme metsäämme yhteistyössä tanskalaisen Hedeselskabetin kanssa. Kestävän metsänhoidon osaavista ammattilaisista koostuvan yrityksen ydinosaamiseen kuuluvat mm. vihreät innovaatiot, luonnonsuojelu, ympäristön tilan parantaminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Hyödynnämme uudistushakkuissa erilaisia menetelmiä metsän maaperän ja ympäröivän luonnon mukaan. Toimimme luontoa kunnioittaen ja suojellen. Uusi metsä nousee luontaisesti maahan lentäneistä puiden siemenistä. Hehtaarille voi kasvaa jopa 10 000 puuta. Jos maasto hankaloittaa luontaista kasvua, istutamme uusia taimia.

Kasvavasta metsästä voi korjata talteen puuta säännöllisesti. Monikäyttöinen puu on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi öljylle, kivihiilelle, teräkselle ja betonille, jotka sitovat huomattavasti vähemmän hiiltä.